Zwangerschapscontroles

Zwangerschapscontroles

Inzicht in eigen dossier

Na de eerste afspraak krijg je een mail met een link waarmee je zelf inzicht in je zwangerschapsdossier krijgt. Zo kun je zelf teruglezen wat er is besproken tijdens de spreekuurcontroles.

Intake

Het is handig om direct een afspraak voor een intake te maken in onze praktijk zodra je weet dat je zwanger bent. Meestal vindt de eerste afspraak, het kennismakingsgesprek, plaats rond de 7 tot 9 weken van je zwangerschap. In dit eerste bezoek worden een aantal dingen doorgenomen, zoals:

  • Je gezondheid: Heb je gezondheidsklachten of ziektes? Gebruik je medicijnen? Rook je of heb je gerookt?
  • Eventuele eerdere zwangerschappen: Is dit je eerste zwangerschap? Hoe is (zijn) de eerdere zwangerschap(pen) verlopen?
  • De gezondheid van familieleden: komen er in je familie of die van je partner (erfelijke) ziektes of aandoeningen voor? Denk bijvoorbeeld aan suikerziekte, taaislijmziekte, open ruggetje of hartafwijkingen.
  • Je leefomstandigheden: hoe woon je? Leef je alleen of met een partner? Als er bijzondere omstandigheden zijn, is het verstandig om dit te laten weten.
  • Uitgerekende datum: wat was de eerste dag van je laatste menstruatie? Heb je anticonceptie gebruikt, en zo ja, wanneer ben je hiermee gestopt?
  • Jouw wensen: heb je specifieke wensen voor de begeleiding van de zwangerschap? Dit kan bijvoorbeeld voortkomen vanuit eerdere ervaringen met artsen of verloskundigen die je als fijn of juist minder prettig ervaren hebt.

Bij het eerste gesprek met ons wordt informatie gegeven over de mogelijke onderzoeken in de zwangerschap. Indien nodig geven wij verwijsformulieren mee. Daarnaast wordt er een afspraak gemaakt voor de eerste prenatale controle. Tijdens deze controle wordt er ook bloed bij je afgenomen.

Vervolgcontroles

In de volgende, reguliere bezoeken (prenatale controles) zal voornamelijk de groei van de baarmoeder en het verloop van de zwangerschap worden besproken. Iedere controle wordt je bloeddruk opgenomen en vanaf 12 weken wordt naar het hartje van de baby geluisterd. Rond de 20e week zullen we de uitslag van de 20 weken-echo bespreken. Vanaf 28 weken kunnen we voelen hoe de baby ligt. Bij sommige vindt er nog een bloedafname plaats of worden er andere onderzoeken afgesproken zoals bijvoorbeeld een groeiecho. De laatste maand wordt er bij iedereen een liggingsecho afgesproken. De conditie van moeder en kind wordt goed in de gaten gehouden.